Odpowiadamy 1

  • Główny ołtarz
    Główny ołtarz
  • Ostatnia Wieczerza
    Ostatnia Wieczerza
  • Uczniowie w Emaus
    Uczniowie w Emaus

 

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi na ZAGADKĘ 1:

Ostatnia_Wieczerza

Źródło zdjęcia: www.tusiezaczelo.wkraj.pl

Ostatnia Wieczerza

Mozaika przedstawia dwunastu Apostołów siedzących z Jezusem wokół stołu. Niektórzy spośród uczniów wyciągają w Jego kierunku ręce, koncentrując uwagę widza na chlebie i winie znajdujących się w rękach Mistrza. Po prawej stronie znajduje się postać w czarnym stroju z nałożonym kapturem, odwrócona plecami do oglądającego. W dłoni ukrytej przed wzrokiem pozostałych Apostołów ściska sakiewkę. Wydaje się, że jest to Judasz, który według Ewangelii był skarbnikiem wspólnoty. Być może sakiewka zawiera 30 srebrników, za które zdradził Jezusa. Dramatyzmu mozaice dodaje czarny pas przebiegający za plecami Judasza, który może być nawiązaniem do słów ewangelisty św. Jana „A była noc.” Judasz zdradza Jezusa i wchodzi w noc. Mozaika poprzez ukazanie radosnej atmosfery stołu zachęca do udziału w Eucharystii i utrzymywania bliskich relacji z Jezusem.

Uczniowie w Emaus

Źródło zdjęcia: www.tusiezaczelo.wkraj.pl

Chrystus i uczniowie w Emaus.

W kaplicy przechowywania Najświętszego Sakramentu, za tabernakulum, znajduje się mozaika przedstawiająca Zmartwychwstałego Jezusa, który objawia się dwóm uczniom w Emaus. Autor mozaiki ukazał moment „łamania chleba”. Chrystus trzyma w dłoniach kawałek ułamanego chleba i przekazuje go uczniom. Jeden z nich wyciąga w kierunku Jezusa dłonie, nakryte białym welonem. Według reguł pisania ikon, dłoń okryta welonem oznacza gest adoracji – najwyższej czci i szacunku. W tej mozaice ma to szczególne znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę, że termin: „łamanie chleba” oznaczał w starożytności chrześcijańskiej Eucharystię. Mozaikę można zatem streścić tytułem: „Adoracja w Emaus”

 

Opracowali członkowie zespołu projektowego Oblicza Dialogu z ZST-Z w Tarnowie:

Mateusz, Jarosław, Jakub, Filip i Miłosz pod kierunkiem ks. Mateusza.