Uczestnicy Projektu

  • Klasa 1sg
    Klasa 1sg
  • Klasa 1ag
    Klasa 1ag
  • Klasa 2s
    Klasa 2s

 W VII EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO na rok szkolny 2019/2020

MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU


"Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach."

 

  bierze udział młodzież klas technikum: 1sg, 2s oraz 1ag.