Uczestnicy Projektu

  • Klasa 1s
    Klasa 1s
  • Klasa 2s
    Klasa 2s

 W VI EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO na rok szkolny 2018/2019

MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

 

„Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”

  bierze udział młodzież klas technikum: 1s; 2s i 2a.